martes, 10 de septiembre de 2019

"O SAIn-Galicia rexeita as xornadas sobre "traballo sexual" na Universidade de A Coruña.


                                                                                   D. Julio Abalde Alonso
                                                                                   Reitor da Universidade de A Coruña
Estimado Sr. Reitor

Ante a recente comunicación sobre a realización dunhas “Xornadas sobre Traballo Sexual” na Universidade que vostede dirixe, o Partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) de Galicia, quere amosar o seu rexeitamento a ditas Xornadas.

Desde o SAIn consideramos a prostitución como un acto de violencia e contra a dignidade das persoas, que en ningún caso pode ser considerado un traballo. Consideramos, ademáis, que a UDC ten a obriga de coñecer que, no caso de España, esta violencia estase a exercer na súa grande maioría sobre mulleres inmigrantes empobrecidas, e que nunha enorme porcentaxe son vítimas de trata.

A posible existencia dun grupo minoritario de mulleres que afirmen exercer de maneira voluntaria a actividade da prostitución, non elimina a violencia inherente á mesma, e supón un inaceptable paso atrás na urxente eliminación desta agresión ás persoas, que está cobrando centos de miles miles de vítimas en todo o mundo, nun negocio que aproveita as desigualdades económicas a nivel mundial para violentar as persoas mediante a coerción física ou económica.

Asimesmo, non consideramos aceptable o comunicado da UDC no que se argumenta que “O debate entre regulacionistas e abolicionistas da prostitución está aberto na sociedade e no propio movemento feminista. É lóxico e ademais desexable que este debate chegue á universidade.” 

Por una banda, ese debate non vai existir, dado o posicionamento das Xornadas e as persoas e institucións que participan, a favor da regulación e consideración da prostitución como un “traballo”.
Por outra, nunha cuestión na que se están vulnerando de xeito permanente e salvaxe os Dereitos Humanos, como neste caso, a Universidade non debe colaborar á lexitimación da prostitución amparando un discurso que colabora a manter a violencia e os ataques á dignidade humana. 


Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019


No hay comentarios:

Publicar un comentario