martes, 10 de septiembre de 2019

"O SAIn-Galicia rexeita as xornadas sobre "traballo sexual" na Universidade de A Coruña.


                                                                                   D. Julio Abalde Alonso
                                                                                   Reitor da Universidade de A Coruña
Estimado Sr. Reitor

Ante a recente comunicación sobre a realización dunhas “Xornadas sobre Traballo Sexual” na Universidade que vostede dirixe, o Partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) de Galicia, quere amosar o seu rexeitamento a ditas Xornadas.

Desde o SAIn consideramos a prostitución como un acto de violencia e contra a dignidade das persoas, que en ningún caso pode ser considerado un traballo. Consideramos, ademáis, que a UDC ten a obriga de coñecer que, no caso de España, esta violencia estase a exercer na súa grande maioría sobre mulleres inmigrantes empobrecidas, e que nunha enorme porcentaxe son vítimas de trata.

A posible existencia dun grupo minoritario de mulleres que afirmen exercer de maneira voluntaria a actividade da prostitución, non elimina a violencia inherente á mesma, e supón un inaceptable paso atrás na urxente eliminación desta agresión ás persoas, que está cobrando centos de miles miles de vítimas en todo o mundo, nun negocio que aproveita as desigualdades económicas a nivel mundial para violentar as persoas mediante a coerción física ou económica.

Asimesmo, non consideramos aceptable o comunicado da UDC no que se argumenta que “O debate entre regulacionistas e abolicionistas da prostitución está aberto na sociedade e no propio movemento feminista. É lóxico e ademais desexable que este debate chegue á universidade.” 

Por una banda, ese debate non vai existir, dado o posicionamento das Xornadas e as persoas e institucións que participan, a favor da regulación e consideración da prostitución como un “traballo”.
Por outra, nunha cuestión na que se están vulnerando de xeito permanente e salvaxe os Dereitos Humanos, como neste caso, a Universidade non debe colaborar á lexitimación da prostitución amparando un discurso que colabora a manter a violencia e os ataques á dignidade humana. 


Santiago de Compostela, 10 de setembro de 2019


miércoles, 4 de septiembre de 2019

Contrastes en Galicia

Se fue agosto, un mes en el que Galicia marcó las segundas temperaturas más bajas del país en lo climatológico, al tiempo que caldeó la estadística de desempleo en lo laboral. El número de parados registrados en las oficinas gallegas del antiguo Inem subió en casi 3.000 personas, 2.899 para ser exactos, en relación con julio. Este incremento del 1,92% resulta ligeramente superior a la media estatal (1,18%) y, tal como alertaron ayer los sindicatos, constituye el mayor aumento del paro registrado en Galicia en agosto desde 2008, el año del inicio de la crisis económica. (La opinión)

Hacienda saca a la luz 152 ricos más en Galicia en solo un año. (Redacción / La Voz 04/09/2019 14:06 h)

Galicia exhibe músculo. Ocupa la segunda plaza de la clasificación con un patrimonio medio de 5,2 millones, a pesar de que el número de contribuyentes por este impuesto es menor. La razón es que los más ricos de España tienen su domicilio precisamente en la comunidad gallega. Se trata del fundador de Inditex, Amancio Ortega, y su familia.