domingo, 30 de agosto de 2015

La exposición que nos habla de cómo trabajan las multinacionales del textil

Este domingo se llenó la sala de la exposición sobre "Rana Plaza" y esto ocurrió ahora que los medios de comunicación llevan meses sin hablar de las víctimas de la explotación y trabajo en condiciones de esclavitud por el que las grandes multinacionales del textil obtienen sus pingües beneficios.
 Un documental grabado en el lugar del derrumbamiento nos mete de lleno en la tragedia y escuchamos de boca de las víctimas las causas del derrumbamiento y las condiciones laborales.
 La exposición permite la intercomunicación con los visitantes, despertando curiosidad y asombro a la vez.
Asistieron numerosas familias, quedandose después a dialogar sobre estos y otros acontecimientos similares.
Ante el silencio de los medios de comunicación comprobamos, no sin cierta indignación, cómo son manipuladas las víctimas según los intereses de los poderosos.
Pero, cada día más, se va tomando conciencia de que mientras no cambiemos las causas seguirá la corrupción, la mentira y la explotación.
"No solo es necesario decir quienes se benefician de esto sino plantearnos respuestas políticas"
Son algunas de las conclusiones que se plantearon después de la visita.

Gracias a todos los que os habéis acercado desde que se abrió esta exposición que está llegando a su fin.
Aún estáis a tiempo de venir a visitarla.

Partido SAIn Galicia.

martes, 25 de agosto de 2015

En solidariedade coas mulleres das asociacións Centinelas e Red Madre.En solidariedade coas mulleres das asociacións Centinelas e Red Madre.

En contra da propaganda política do goberno de Santiago de Compostela Aberta.


O partido SAIn de Galicia solidarízase con estas dúas asociacións que veñen de ser vetadas, desprestixiadas e estigmatizadas polo goberno municipal, a través da Concelleira, Concha Fernández. Entendemos que este veto argumentouse en base a interpretacións subxectivas e superficiais sobre a suposta ideoloxía das asociacións, máis que na realidade do seu papel social, sobre o que a Concelleira parece ter un grande descoñecemento.

A rolda de prensa na que se comunicaba á sociedade a non aprobación dos convenios coas asociacións por traspasar “liñas vermellas”, celebrouse mesmo antes de recibir a unha delas, Asociación Centinelas, a cal non tivo coñecemento previo nin puido expresar a súa opinión, expoñer o traballo realizado ou aclarar o ideario da asociación.

Entendemos que unha decisión desta relevancia política sobre unha realidade que afecta a centos de persoas en situacións moi difíciles, e que xorde precisamente pola falta de resposta desde as Administracións Públicas, debe partir dun coñecemento amplo da problemática, das persoas afectadas e dos servizos que prestan as asociacións. Cremos que o Concello debera tomar decisións partindo dos feitos e do respecto pola iniciativa cidadá, antes que deixarse levar por lugares comúns ou facer tábula rasa ideolóxica.

Ambas asociacións foron postas en marcha e sostidas con traballo gratuito de moitas persoas desta cidade, e atenden a centos de mulleres da cidade, con recursos achegados libre e desinteresadamente por persoas que as apoian. A aportación de 3.000 euros do Concello non vai ser determinante para a viabilidade destes proxectos, pero esta pequena cantidade deu pé a un debate furibundo e manipulado que ao cabo, resulta una propaganda lamentable.

Sen entrar ao contido das argumentacións do Concello, lexítimas pero moi cuestionables, esta decisión non contou en absoluto coas persoas nin os colectivos afectados. Non é unha decisión que fale dun goberno democrático, participativo ou aberto. É unha decisión do poder sobre a sociedade, contra un ben obxectivo: a atención a moitas mulleres con nenos que están cansas da ineficacia dos servizos sociais do Concello e buscan axudarse unhas a outras e ter espazos de compartir o que precisan.

Ao debate sobre o aborto no que a Concelleira centrou o tema, e que nos parece de grande interés abordar, tanto as mulleres e familias afectadas como os responsables e traballadores desas asociacións teñen moito que aportar, como moitos outros membros da sociedade. A ese debate estamos dispostos a colaborar, cando Compostela Aberta queira. Pero desde o SAIn queremos un goberno que impulse o protagonismo da sociedade e a atención dos problemas dos máis vulnerables, e non imposicións ideolóxicas desde o poder.
 
 

viernes, 7 de agosto de 2015

"Seguimos informando" publicó.

¿Tiene esto algo que ver con nosotros?

"Decenas de miles de niñas y adolescentes, muchas menores incluso de 15 años, trabajan en la industria textil asentada en el estado de Tamil Nadu en la India". 

Pincha  aquí y entenderás por qué publicamos esta noticia.